ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ВЕЋА

ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА; ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ

На 24. седници Општинског већа, одржаној јуче, у понедељак 15. новембра, утврђен је предлог Одлуке о додели уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин и Нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин. Сходно томе, дата је сагласност на Предлог одлуке о додели уговора и на предлог Јавног уговора за “Избор приватног партнера o jавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења, применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин“ група понуђача SMART ENERGY INVESTMENT KFT. OGRANAK SEI BEOGRAD-VRAČAR и SMART ENERGY INVESTMENT KFT, BUDAPEST и подизвођачу “IRISS STUDIO’’ DOO SOPOT, који су поднели заједничку понуду. Коначно ће се о томе изјаснити одборници СО Ковин на наредној седници, која ће се одржати у току наредне седмице.

Пред локалним парламентом тада ће бити и утврђени Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин.

У оквиру својих надлежности, већници су на 24. седници донели Одлуку о преносу права коришћења на покретној ствари – уређаја за детектовање психоактивних супстанци (са пратећом неопходном опремом) који се даје на коришћење Независном синдикату полиције – координационом центру Панчево, чиме је створен правни основ за пренос покретне ствари, у циљу ефикаснијег обављања посла (с обзиром да ова покретна ствар није неопходна за вршење послова из делокруга општине) и усвојили текст Уговора о давању на коришћење покретних ствари између Општине Ковин и Независног синдиката полиције Панчево.

Прихваћен је Уговор о установљавању права стварне службености уз накнаду коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног добра – Општини Ковин, а овим је дато право „Ауто-центру Владисављев“ доо Баваниште на заузеће јавне површине ради обављања регистроване делатности (простор испред објекта ауто -центра, који могу користити сва лица запослена у истом, као и они који долазе ради коришћења услуга).

Једногласно је усвојен записник са 23. седнице одржане 1. новембра.

Усвојен је и записник са 28. телефонске седнице одржане 2. новембра, на којој је донето Решење о употреби текуће буџетске резерве (ТБР)  у износу од 1.042.906 динара, у корист директног корисника Општинска управа Ковин, за недостајућа средства за радове на партерном уређењу парцеле за улаз у нови вртић у 2. МЗ у Ковину из Улице цара Лазара.

На 29. телефонској седници Општинског већа, одржаној данас, 16. новембра, донет је Правилник о измени Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, а након тога и Одлука о измени и допуни Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације. Акта преузмите у пдф формату испод текста овог извештаја, и у оквиру нашег банера „Суфинансирање мера енергетске санације“ на почетној страници сајта – где објављујемо све досадашње одлуке и решења у вези са реализацијом овог пилот-пројекта.

Донето је и Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Одлука о измени и допуни ОДЛУКЕ О БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ, 16.11.2021

Фото: општина Ковин, изјава Ратка Мосуровића ТВ Панчево о пилот-пројекту за енергетску ефикасност