ИЗ ОПШТИНЕ

ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.

На 25. седници актуелног сазива, Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021.годину и Закључка о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2021.годину и о томе ће гласати одборници СО Ковин на наредном заседању (вероватно у уторак, 23. новембра).
Утврђени су и предлог Решења о давању сагласности на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину, затим предлог Решења о давању сагласности на четврту измену Програма пословања ЈП „Ковински Комуналац“ за 2021. и предлог Решења о давању сагласности на Посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2021.годину, који се такође прослеђује локалном парламенту на разматрање.
Одборници ће на наредном заседању разматрати и на данашњој седници Већа прихваћене информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП “Ковински Комуналац“ Ковин и ЈП “Ковин – Гас“ Ковин за период од 01.01. до 30.09.2021.године .
Већници су утврдили предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма расподеле и коришћења субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на теритотији општине Ковин због тешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом вируса COVID-19, о чему ће се такође коначно изјасници одборници.
За дневни ред следеће скупштинске седнице утврђен је и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ “Десанка Максимовић“ Ковин.

Општинско веће донело је трећу измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2021. годину, другу измену Програма и Финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Ковин за заштиту животне средине у 2021.години, другу измену Програма и Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2021.годину, затим прву измену Годишњег програма расподеле средстава намењених очувању, заштити и унапређењу стања постојећих и подизања нових шума на територији општине Ковин за 2021. годину, трећу измену Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2021. години и прву измену Програма Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2021. годину.
Већници су утврдили Листу корисника за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2021. години и усвојили предложени текст Уговора о додели подстицајних средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2021. години
Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ковин. Одлука ступа на снагу осам дана од објављивања у „Сл. листу општине Ковин“ (када се објављује и на веб презентацији општине) а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.
На почетку заседања које је водио заменик председнице Ратко Мосуровић, усвојени су Записник са 24. седнице одржане 15. новембра и Записник са 29. телефонске седнице од 16. новембра 2021. године.