ИЗ ОПШТИНЕ

ВЕЋЕ РАСПИСАЛО ДРУГИ ПОЗИВ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПОСЛЕДИЦА КОВИДА-19

На телефонској седници одржаној 24. новембра, донета је Одлука и расписан Јавни позив о расподели и коришћењу субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин због тешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом вируса КОВИД-19 (други позив). Јавни позив и Образац захтева за пријаву доступни су на огласној табли сајта општине, или кликом ОВДЕ, као и на огласним таблама месних заједница у свим насељеним местима и у згради општине за Ковин. Позив је отворен до 6. децембра 2021.

Усвојен је текст Уговора о раскиду уговора о давању на коришћење пословног простора (реч је о раскиду уговора на захтев Удружења пензионера Скореновац, а у вези са просторијама које су до сада користили у Улици братства јединства 53 и  део у згради МЗ Скореновац, Братства јединства 51).

Прихваћен је и анекс I Уговора о закупу пословног простора измешу Општине Ковин и мењачнице „Јањин“ у Баваништу (у вези са обрачуном и плаћањима за утрошену струју, с обзиром да део утрошка у оквиру бројила припада тамошњем удружењу пензионера) .

Расписан је II Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења у области управљања ванредним ситуацијама за 2021. годину. Конкурс је отворен до 3. децембра, а може се преузети на огласној табли сајта или кликом ОВДЕ.

Донето је Решење о другој измени решења о давању сагласности на капитално улагање у реконструкцију производе хале Беко. Како је прецизирано другом изменом, средства за капитална улагања обезбеђена су у буџету општине Ковин за 2021. годину у износу од 65.935.000 динара, док ће средства у износу од 58.365.000 динара бити обезбеђена буџетом за 2022.годину. Ова Сагласност је основ за покретање поступка јавне набавке, кроз чији план ће бити прецизирани сви појединачни трошкови у вези са пројектом.

Веће је дало сагласност Установи за спорт да може изводити радове на инвестиционом одржавању – електроинсталације у Сали за мале спортове у Ковину, а све на основу достављених предмера и предрачуна укупне вредности 198.946,80 динара са ПДВ-ом. Средства за извођење радова на инвестиционом одржавању обезбеђена су у буџету општине Ковин за 2021. годину и Финансијском плану Установе за спорт. Истовремено, Веће је овластило установу за подношење захтева за инвестиционо одржавање надлежном органу  у поступку обједињене процедуре, ради одобрења за извођење радова на име општине Ковин.