ИЗ ОПШТИНЕ

19. СЕДНИЦА СО КОВИН У ПЕТАК, 3. ЈУНА

Председник Скупштине општине Ковин, Зоран Брадањи, сазвао је за 03. јун 2022 (петак), са почетком у 9 часова у позоришној сали Центра за културу, 19. седницу актуелног сазива локалног парламента, а пред одборницима је следећи дневни ред:

Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2021. годину;

Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин (у вези са утврђивањем јединствене цене закупа пословног простора по м2, оп.а);  

Одлука о предлогу расподеле добити ЈП „Ковински комуналац“ Ковин; Предлог одлуке о допуни Одлуке о преносу права коришћења на стварима у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин; Предлог одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује;  Предлог решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2022. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01-31.12.2021. године; Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2022. године до 31.3.2022. године;

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2022. године до 31.3.2022. године; Одлука о оствареној добити из 2020. године ЈП „Ковин-гас“ Ковин;

Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2021. годину; Предлог одлуке о измени Одлуке о разрешењу и образовању Изборне комисије у сталном саставу; Предлог решења о трећој измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин;

Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин;

На дневном реду су и предлози решења о разрешењу досадашњих и о именовању нових школских одбора обе средње и свих 10 основних школа на територији општине: Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“  Ковин; Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин; ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин; ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин; ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин; ОШ „Бора Радић“ Баваниште; ОШ „Миша Стојковић“ Гај; ОШ „Паја Маргановић“ Делиблато; ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац; ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак; ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица; ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац.