ИЗ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине Ковин заседала је 28. септембра 21. пут у актуелном сазиву и у присуству 39 одборника усвојила низ извештаја и донела следеће одлуке и решења:

Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – јун 2022. године. Документ о буџетском извршењу за првих шест месеци текуће године објављен је и доступан преко „Буџетског портала“- Буџетска акта, у делу „Остали извештаји“ у оквиру банера Буџет, на почетној страници нашег сајта, путем овог линка ; Одлуку о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину; Одлуку о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима; Одлуку о измени Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину; Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2022. године до 30.6.2022. године; Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2022. године до 30.6.2022. године.

Усвојен је и Извештај о реализацији Годишњег програма рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2021/2022. годину, решењем је дата сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2022/2023. годину, а донето је и решење о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.

Донето је решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Стојковић“ Гај – именована је Марија Шефер, као представник локалне самоуправе (уместо досадашњег члана Емила Хмелирша) и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин – именована је Милица Панић, као представник локалне самоуправе (уместо досадашњег члана Снежане Млађеновић).

На почетку заседања, једногласно је усвојен и записник са 20. седнице СО ковин, одржане 01. јула 2022. године.