ИЗ ОПШТИНЕ

УНАПРЕЂЕНА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ

Општина Ковин реализовала је током претходних неколико месеци пројекат модернизације и унапређења рада целокупног информационог система на плану безбедности дигитализованих података,  рачунарске мреже и рачунара, а у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе у све сегменте пружања услуга грађанима и привреди,  као и ради унапређења рада органа локалне самоуправе. На овај начин, створени су додатни технички услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама, што олакшава рад и поступања запосленима у Општинској управи.

За пројекат „Повећање сигурности података и унапређење ефикасности Општинске управе Ковин, модернизацијом ИТ инфраструктуре“, Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило је општини Ковин бесповратна средства у износу од 3,5 милиона динара, док је учешће Општине Ковин нешто више од 1,3 милиона. Укупна вредност пројекта износи 4.820.457,72 динара (са ПДВ-ом).

У складу са одредбама уговора, набављена је опрема за мрежну заштиту, а након тога  извршена је инсталација, пуштање у рад опреме, подешавање и  обука запослених у ИТ сектору, односно извршене су све уговорене обавезе. Поставком централног уређаја за мрежну заштиту на место интернет прикључка општинске управе повећала се безбедност система и података и олакшан је рад и контрола. Квалитетна антивирусна заштита на рачунарима унутар управе обезбеђује неповредивост интегритета и безбедност, како дигиталних података, тако и процеса и сервиса е-управе који су у употреби.

Путем овог пројекта, истовремено су обезбеђене трогодишње лиценце – дозволе за мрежну заштиту уређаја и података, уз константну техничку подршку.