ИЗ ОПШТИНЕ

ПРИМОПРЕДАЈА УРЕЂАЈА ЗА САНАЦИЈУ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

-ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ ПРЕДАТ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЈСАВРЕМЕНИЈИ АЛАТ ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ ВОЗИЛА ПРИЛИКОМ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

У Општинској управи Ковин данас је обављена примопредаја уређаја без којег се тешко може извршити спасавање из возила приликом саобрађајних незгода и несрећа. Реч је о набављеном најсавременијем преносивом алату – електрохидрауличном разупирачу који ради на батерије.

Горан Терзић, саобраћајни инспектор, којег је председница општине Сања Петровић овластила да у име преносиоца преда на коришћење уређај представницима МУП-а – за потребе Сектора за ванредне ситуације-одељења у Панчеву, Ватрогасно спасилачке јединице у Ковину, напомиње да је разупирач (као и батерија и пуњач) набављен средствима из Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин за 2022. годину. Терзић додаје, као члан општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима да ово тело, планирањем Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин – у делу који се односи на Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја – у континуитету набавља опрему у циљу подршке локалне самоуправе у области безбедности у саобраћају на нашим путевима, али и свих учесника у саобраћају и да ће се таква политика планирања наставити и у наредном периоду.