ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2023.

Општина Ковин у процесу израде буџета за наредну годину организује, у складу са прописима, Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину, у периоду од 12.12, до 19.12.2022. године.

Саставни део јавне расправе су: Резултати анкетирања грађанки и грађана, Нацрт Одлуке о буџету за 2023, Образложење Одлуке, Циљеви и индикатори за 2023. годину, а сва документа могу се преузети на сајту општине Ковин, на https://www.kovin.rs/javne-rasprave/

 

Позива се сва заинтересована јавност да учествује у овој јавној расправи – предлоге, мишљења, сугестије, можете доставити путем е-поште на trezor@kovin.org.rs