ИЗ ОПШТИНЕ

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ РОЂЕНИХ 2005.

Центар Министарства одбране Панчево објавио је информацију о активностима поводом увођења у војну евиденцију рођених 2005. године, као и из било ког разлога неуведених регрута старијих годишта (рођених између 1993. до 2004. године). Увођење у војну...

Continue reading