ИЗ ОПШТИНЕ

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ „РОДИТЕЉИ СА ДЕЦОМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА”

Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“, израдило видео материјале за родитеље и запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” и „Наставници са децом у кризним ситуацијама”. Видео материјали су израђени у циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за пружање подршке деци, односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја, упућује Дејан Крецуљ, професор емеритус и додаје да овај изузетно користан материјал можете погледати на сајту ковинске „Змајеве“ школе на адреси https://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2023-24/1502-vid-ri-l-z-r-di-lj-r-di-lji-s-d-c-u-rizni-si-u-ci