ИЗ ОПШТИНЕ

СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На седници Скупштине општине Ковин, одржаној у уторак, 10. октобра, одборници су најпре прихватили Послеревизиони извештај о мерама исправљања општине Ковин по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Ковин за 2022. годину. Све одлуке...

Continue reading