ИЗ ОПШТИНЕ

СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На седници Скупштине општине Ковин, одржаној у уторак, 10. октобра, одборници су најпре прихватили Послеревизиони извештај о мерама исправљања општине Ковин по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Ковин за 2022. годину.

Све одлуке на 34. заседању, које је водио председник СО Ковин, Зоран Брадањи, присутних 39 одборника донели су једногласно:

Одлуку о јавним чесмама на територији општине Ковин (у складу са Законом о комуналним делатностима, овом одлуком уређује појам јавне чесме, изградња и повезивање на јавни водовод, локације јавних чесми, одржавање јавних чесми, начин коришћења и друге одредбе које се односе на снабдевање водом са јавних чесми и њихову заштиту);

Одлуку о манифестацији од значаја за општину Ковин „Пливање за часни Богојављенски крст“ – како стоји у образложењу одлуке „манифестација „Пливање за часни Богојављенски  крст“ је традиционална манифестација која се на територији општине Ковин одржава већ девет година заредом, једном годишње, 19. јануара… Ова манифестација која има дубоко укорењен значај у заједници Ковина и шире, поред верског значаја, има и спортски аспект, јер окупља храбре и веште пливаче који се такмиче у тешким условима. Поред тога  што овај  догађај промовише заједништво, традицију и очување културних вредности, пливање за часни Богојављенски крст сваке године окупља велики број верника, спортиста и грађана који желе да обележе овај посебан дан на јединствен начин.“ Иницијативу за доношење одлуке поднело је удружење спортиста „Фамилија“, које је и организатор манифестације;

Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Ковин и текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.

Одборници су усвојили Извештај о реализацији Годишњег програма рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2022/2023. годину и донели решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2023/2024 годину и о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.

Усвојене су Информација о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2022/2023. године и на почетку школске 2023/2024. године, успеху ученика на крају школске 2022/2023. године, упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку школске 2023/2024. године.

Донето је решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ССШ „Васа Пелагић“ Ковин.

На почетку заседања, усвојен је Записник са 33. седнице, одржане 15. септембра 2023. године.

Одлука о јавним чесмама на територији општине Ковин
Одлука о манифестацији Пливање за часни богојављенски крст