ИЗ ОПШТИНЕ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

На основу Закључка Владе Републике Србије од 29. новембра 2023. године а у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и одредбама Статута општине Ковин, Скупштина општине Ковин је, на 37. седници одржаној данас по хитном поступку, донела Одлуку о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији  општине Ковин, који су држављани Републике Србијe. Овом одлуком утврђује се право на исплату једнократне новчане помоћи у висини од 10.000 динара ученицима свих средњих школа којe се налазе на територији општине Ковин, који су држављани Републике Србије.

Пошто Министарство за бригу о породици и демографију пренесе средства за ову намену јединицама локалне самоуправе (очекује се да то буде у понедељак, 4. децембра),  Општина Ковин ће, ученицима који похађају једну од две средње школе у Ковину, појединачне уплате у висини од 10.000 динара проследити на текуће рачуне, на један од следећих начина: на рачун једног од родитеља малолетног, односно пунолетног ученика; једног од родитеља у случајевима када самостално врши родитељско право;  старатеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства постављен за старатеља детета за које се исплаћује новчана помоћ; хранитеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства засновано хранитељство детета за које се исплаћује новчана помоћ; на рачун пунолетног ученика, уколико га исти поседује.

Данашње заседање сазвано је по хитном поступку и на захтев ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, а ради давања сагласности на трећу измену Програма пословања за 2023. годину. Наиме, хитно је потребна набавка грађевинског друмског ваљка, с обзиром да, како је образложено „грађани пријављују велики број ударних рупа на путевима, тротоарима,  прелазима, стазама, које угрожавају безбедност прoласка. Стога је потребно што пре, без одлагања,  извршити санацију.“ Иначе, средства за ову набавку предвиђена су претходном, другом изменом Програма, али није дат прецизан назив радне машине, па је СО Ковин прихватила образложење и решењем дала сагласност на трећу измену.

Седници је присуствовало 39 одборника, који су били једногласни у одлучивању. На почетку је без примедби усвојен и записник са претходног заседања, одржаног 17. новембра 2023. године.