ИЗ ОПШТИНЕ

СЕОСКА КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПАР ИЗ ГАЈА

Наступајуће празнике Јелена Мијуцић и Дарко Цизлер из Гаја дочекаће у својој кући. Они су јуче, на свечаности организованој тим поводом у Београду, потписали тројни уговор са Министарством за бригу о селу и Општином Ковин о додели бесповратних средстава у износу од 1.163.127 динара (на колико је процењена тржишна вредност некретнине) из Програма за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину.

У име општине Ковин потпис на уговор за кућу у Гају у коју ће се уселити Јелена и Дарко ставила је Слађана Ћириковачки, председница општинске Комисије за реализацију конкурса. Подсетимо, Општина додељена средства у име корисника уплаћује на наменски рачун продавца. Корисник је у обавези да осигура непокретност на период од 10 година, током којег кућу не сме отуђити, о чему Катастар непокретности уписује забележбу у корист Министарства. У конкретном случају, млади пар који живи у ванбрачној заједници уписаће у земљишне књиге сувласништво на по ½ непокретности. 

Подсетимо, куповина непокретности – сеоских кућа са окућницом, финансирана је бесповратним средствима додељеним путем конкурса Министарства за бригу о селу Републике Србије. Ово је пета кућа додељена корисницима са територије општине Ковин у 2023. години.