ИЗ ОПШТИНЕ

ОД ФЕБРУАРА НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛИЈА: СКУПЉА ВОДА, ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА, ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Општинско веће општине Ковин је на седници одржаној 19. јануара донело Решење о давању сагласности на промену цена комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, односно на нови ценовник који је претходно утврдио надзорни одбор „Комуналца“ 17. јануара ове године.

Примена нових, виших цена почиње од 01. фебруара 2024, што практично значи да ће грађани у марту добити увећане суме на рачунима за утрошену воду, изнето смеће и још неке услуге, а поскупљења су од 10 до 15%, у зависности од услуге.

Тако, рачуни за воду биће увећани за 15%, кубик за домаћинства у Ковину коштаће 53,74 динара (без ПДВ-а), а за насељена места нова цена је 51,28 динара. Сходно томе, цена одвођења отпадних вода је увећана за 15%. У овом проценту поскупљују вода и канализација и за остале категорије потрошача.

Од 01. фебруара биће скупље и изношење смећа – нова цена је 110,95 динара по члану домаћинства, а сразмерно је поскупљење ове услуге и за остале категорије корисника, за 15% у односу на важеће цене.

Поскупљење се односи и на погребне услуге, све су увећане за 10%, како у Ковину, тако и у насељеним местима општине, а за 10% скупље су и услуге изношења фекалија (у које спада, рецимо, рад цистерне за одгушивање канализације и сл).

Новим ценовником обухваћено је и поскупљење зимског одржавања путева које обавља „Ковински комуналац“.

У односу на важећи ценовник, неће поскупети пијачне услуге, одржавање чистоће града, димничарске услуге, услуге зоохигијене, као ни грађевинско-занатски радови (неке од ових услуга поскупеле су од новембра прошле године, оп.аут).

У наставку текста погледајте све промене цена, у документу Решења о давању сагласности на промену цена комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, бр. 352-4/2024-III од 19. јануара 2024. године.

Сагласност на промену цена услуга ЈП Ковински комуналац од фебруара 2024. године 400kb