ИЗ ОПШТИНЕ

СА 40. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БИВШЕ „МЛАДОСТИ“ – БЕКО

На заседању одржаном у среду, 7. фебруара, одборници СО Ковин донели су Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2023. годину, у складу са  одредбама Закона о буџетском систему којима је прописано да завршни рачун локалне самоуправе садржи...

Continue reading