Контакт локална изборна комисија : 

Izborna.komisija@kovin.org.rs

Телефон (централа Општинске управе): 013/742-104

Приручник и презентација за обукe бирачких одбора на спровођењу локалних избора 5mb
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА 300kb
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Ковин 100kb
ПРОШИРЕНИ САСТАВ 4mb
СТАЛНИ САСТАВ 3mb
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 200kb
Одлука о укупном броју бирача 50kb
Решење којим се одбија проглашење -Изборне листе Румунска партија – Илија Шогор – Миша 900kb
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДОБАВЉАЧА 200kb
ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ БИРАЧКОГ МЕСТА 2mb
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ВРШИОЦА СТАТИСТИЧКЕ ОБРАДЕ 200kb
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 4mb
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ПРИМОПРЕДАЈА МАТЕРИЈАЛА 2mb
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 700kb
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА 500kb
Одлука за предлагање лица у бирачке одборе 50kb
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА  300kb
ОБАВЕШТЕЊА УПУТСТВО О ЈЕДИНСТВЕНИМ СТАНДАРДИМА ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 1mb
ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ 1mb
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА 1mb
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЈУ 300kb
ОБРАСЦИ 400kb
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ  2mb