ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА, ОБРАЗАЦ И ОДЛУКА 72кб
Образац пријаве за накнаду и заштиту и унапређење животне средине 90кб
Правилник пријаве за накнаду и заштиту и унапређења животне средине 61кб
УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 655кб
Захтев за издавање дупликата решења
Одлука о просечној цени м2 за утврђивање пореза на имовину у 2022 години
Одлука просечна цена м2 за утврђивање пореза на имовину у 2021

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
  Захтев за издавање уверења – физичко лице
Захтев за издавање уверења – правно лице-предузетник
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2020
Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2019
Контролна листа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Контролна листа КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА