Захтев за издавање дупликата решења
Одлука о просечној цени м2 за утврђивање пореза на имовину у 2022 години
Одлука просечна цена м2 за утврђивање пореза на имовину у 2021
ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМ. ТАКСАМА И ОБРАЗАЦ
НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
  Захтев за издавање уверења – физичко лице
Захтев за издавање уверења – правно лице-предузетник
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2020
Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2019
ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМ. ТАКСАМА И ОБРАЗАЦ
ПРИЈАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Контролна листа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Контролна листа КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА