Одлука о утврђивању просечних цена м2 за порез на имовину за 2023. годину 60kb
Захтев за издавање уверења – физичко лице 30kb
Захтев за издавање уверења – правно лице – предузетник 30kb
Захтев за издавање дупликата решења 140kb
Одлука о утврђивању просечних цена м2 за порез на имовину 2019-2022  Архива 310kb
ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА, ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ И ОДЛУКА 831кб
Образац пријаве за накнаду и заштиту и унапређење животне средине 90кб
Правилник пријаве за накнаду и заштиту и унапређења животне средине 61кб
УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 655кб
Захтев за издавање дупликата решења

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
  Захтев за издавање уверења – физичко лице
Захтев за издавање уверења – правно лице-предузетник
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Контролна листа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Контролна листа КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА