ИЗ ОПШТИНЕ

СА 24. СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

На 24. заседању од 17. августа, Привремени орган општине Ковин усвојио је Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – јун 2020. године, као и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији општине Ковин за период 01.01.2020. до 30.6.2020. године.
Донета је Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин непосредном огодбом и прихваћен текст уговора о томе – пословне просторије у Гају на углу улица Мише Стојковића и Трг ослобођења, издају се у закуп АД „Подунавље“ из Бачке Паланке.
Решењем је образована Комисија за координацију рада Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин, Црвеног крста Ковин и повереника за избеглице општине Ковин. Предсеник комисије је Биљана Филиповић, самостални саветник у групи за јавне службе ОУ Ковин а чланови су Велинка Фара, секретар Црвеног крста Ковин, Марија Шалипуровић директор Центра за социјални рад „Ковин“, Јелена Наранчић, повереник за избеглице општине Ковин и Драгана Бакурски, саветник у групи за јавне службе ОУ Ковин.
Промењен је један члан школског одбора ОШ „Миша Стојковић“ Гај из реда запоследних: уместо Жаклине Петковић, у ШО убудуће ће бити Живко Жарков.
Привремени оган донео је и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Одобрена су средства у износу од 800.000 динара директном кориснику, Општинској управи Ковин, за прикључење на струју новоизграђене капеле у Плочици.
На почетку седнице усвојен је записник са 23. заседања одржаног 03. августа.