ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

Законом о угоститељству и правилником којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба да  ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ДА У НАЈКРАЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС, ОДНОСНО ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ КОЈУ МОГУ ПРЕУЗЕТИ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНОМ ЛИНКУ И ПРЕДАТИ ПИСАРНИЦИ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

Од 1. октобра 2020. године, с почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе искључиво преко ЦИС-А.

НЕПОСТУПАЊЕМ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНА О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕКРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП – Служба за странце.

Образац за пријаву некатегорисаних објеката можете преузети на: http://www.kovin.rs/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

Особа за контакт Никола Буљугић, тел. 013/742-114, локал 115