ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА КОЈИ СУ СЕ ТОКОМ 2020. ВРАТИЛИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ

Тим истраживача „Тачка повратка“, у сарадњи са програмом Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, позива грађане који су се током 2020. године вратили из дијаспоре у Србију да учествују у кратком истраживању о повратним миграцијама из иностранства у време пандемије ЦОВИД-19. Анкету се реализује у сарадњи са Владом Републике Србије, јер сагледавање потреба и проблема са којима са ови повратници сусрећу указаће на потенцијална решења и нове мере које могу олакшати и поспешити циркуларне миграције и допринетии борби против депопулације у Србији.
Кратка анкета је доступна на линку: https://loom.ly/MZjKk8Q до краја октобра ове године, након чега ће ангажовани стручњаци анализирати прикупљене податке и јавно објавити резултате истраживања.Резултати анкете и анализе ће се користити искључиво у научне и стручне сврхе и сви подаци који буду прикупљени у поступку истраживања потпадају под заједничку изјаву о приватности и етичности која везује све учеснике у поступку анкетирања.
“Тачка повратка” је програм за циркуларне миграције, који се развија у сарадњи са УНДП-ом, са циљем да грађанима у дијаспори пружи информације о свим начинима ступања у контакт са нашом земљом, као и да појединцима који желе да се врате у земљу и сарађују са локалним талентима приближи могућности за инвестирање и размену знања.