ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КОВИД 19 МЕРЕ

Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Републике Србије издала је обавештење о почетку рада „Центра за Ковид 19 мере“, где се налазе све најновије верзије наредби и уредби и где привреда може добити тачне податке о ограничењима које ове мере подразумевају, а са аспекта делатности коју обављају.
Да ли поједини објекти смеју да раде, до колико сати, у ком обиму и слично – то су информације које ће привреда моћи да добије на овом месту, као и могућност да се постави питање уколико нека мера није јасна, а односи се на њих.
Интернет адреса Центра је inspektor.gov.rs. Сва питања се постављају путем контакт форме, а одговори ће бити јавно објављени.
Рад Центра за Ковид 19 мере требало би значајно да допринесе бољем разумевању мера од стране и привреде и грађана, с циљем успостављања максимално повољног пословног окружења у условима Ковид 19 пандемије.