ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ДОСТАВИ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО СКОРЕНОВАЦ

Комисија за комасацију катастарских општина Плочица и КО Скореновац обавештава учеснике комасације да се решења о расподели комасационе масе за КО Скореновац која нису могла бити уручена, у складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку, јавно достављају...

Continue reading

ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – НОВИ ДАТУМ ЗА ГЛАСАЊЕ 9. МАЈ

Председник СО Ковин, Зоран Брадањи, у складу са надлежностима и овлашћењима, донео је Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница општине Ковин према којој је нови датум за одржавање гласања 09. мај 2021. године.

Continue reading