ИЗ ОПШТИНЕ

ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА ПРИМЕР ДОБРОГ ПАРТНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПОЉУ БЕЗБЕДНОСТИ И ХУМАНОСТИ

Почетком седмице припадници Одсека за координацију и контролу добровољних ватрогасних друштава, Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије извршили су контролу усклађености функционисања добровољних ватрогасних друштава Дубовац и Мраморак, са одредбама Закона о добровољном ватрогаству и пратећим прописима – у...

Continue reading

ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗБОРИ У МЗ: УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ДО 28. АПРИЛА

Општинска управа Ковин издала је ново Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, поводом одржавања избора за чланове савета месних заједница са територије општине Ковин 09. маја 2021. године.

Continue reading