ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗБОРИ У МЗ: УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ДО 28. АПРИЛА

Општинска управа Ковин издала је ново Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, поводом одржавања избора за чланове савета месних заједница са територије општине Ковин 09. маја 2021. године.
Обавештења са новим роковима, због померања дана избора, издата су на српском језику и језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковин – на мађарском и румунском.

Увид у Јединствени бирачки списак (ЈБС) овим поводом могуће је остварити у ОУ Ковин сваког дана (осим недеље) од 07,00 до 15,00 сати и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 28. априла 2021. године у 24,00 часа.
Обавештења преузмите овде, или на огласној табли сајта општине, https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

 

Обавештење Српски 749kb
Обавештење Мађарски
755kb
Обавештење Румунски 719kb