ИЗ ОПШТИНЕ

ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА ПРИМЕР ДОБРОГ ПАРТНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПОЉУ БЕЗБЕДНОСТИ И ХУМАНОСТИ

Почетком седмице припадници Одсека за координацију и контролу добровољних ватрогасних друштава, Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије извршили су контролу усклађености функционисања добровољних ватрогасних друштава Дубовац и Мраморак, са одредбама Закона о добровољном ватрогаству и пратећим прописима – у погледу техничке опремљености, броја и здравствене способности припадника добровољних ватрогасних јединица.
Након спроведене провере сумирани су утисци и одржан кратак састанак коме су, поред представника Одсека за координацију и контролу, присуствовали председница општине Ковин Сања Петровић, председници месних заједница Дубовац и Мраморак, као и представници Општинског ватрогасног савеза Ковин.
Похваљен је рад добровољних ватрогасних друштава, али и континуитет у финансијској подршци коју локална самоуправа обезбеђује за рад и унапређење добровољног ватрогаства, с циљем промовисања међу младима, едукације и подизања општег нивоа безбедности кроз учешће на интервенцијама приликом ванредних догађаја и ситуација.

Такође, размењена су корисна искуства у вези са мотивацијом припадника добровољних ватрогасних јединица и цивилном заштитом, а што се може користити као добар пример и водиља за даље унапређење и развој добровољног ватрогаства на територији наше општине.
„Овде се не заустављамо, већ настављамо подршку нашим суграђанима који су пример хуманости и несебичне воље да помогну онима којима је то неопходно, често подносећи разне видове личне жртве“ истакла је овом приликом, између осталог, председница општине Сања Петровић и додала да очекује да се ускоро и на територији преосталих насељених места приступи процесу категоризације у складу са законском регулативом.