ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ВЕЋА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2028.

На 11. редовној седници Општинског већа, одржаној 22. марта, донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Израда Плана развоја општине Ковин за период 2022 – 2028. године“. Ова одлука у складу је са захтевима конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за...

Continue reading