ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ СРЕДЊОШКОЛАЦА, ПРИМЕНА ОД 1. СЕПТЕМБРА 2021.

На 14. седници одржаној данас, Општинско веће општине Ковин утврдило је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2020. годину и прослеђује га СО Ковин на разматрање о коначно усвајање.
У оквиру својих надлежности, већници су једногласно донели Одлуку о проценту јавног капитала који се приватизује у привредном друштву за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин.
Донети су Правилник о коришћењу повластица за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Правилник о личном пратиоцу детета и ученика (правилнике можете погледати и преузети у пдф формату испод текста извештаја, прим. аут).
Веће је прихватило анекс уговора о откупу општинског стана у Плочици, којим наследник иза пок. Гојка Станковића из Београда преузима уговорене обавезе према Општини Ковин.
Дата је сагласност УР „Цитадела плус“ из Панчева за извођење радова на реконструкцији пословног простора у Баваништу (простор у јавној својини општине који је закупљен).
На почетку засаедања усвојени су записници са 13. седице одржане 22. априла и са 14. телефонске седнице од 23. априла 2021. године.

Правилник о личном пратиоцу
Правилник о превозу ученика средњих школа