ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Извештај о извршењу буџета за првих девет месеци 2021; Одлука о додели бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа

На 22. редовном заседању у четвртак, 28. октобра, Општинско веће донело је на почетку неколико одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом, а прихваћени су и појединачни уговори тим поводом између општине Ковин и Ђурице Новакова, Дарка Додића и Зорана Маринковића.
Донета је Одлука о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште и прихваћен текст уговора предметног закупа.
Већници су једногласно одлучили и о избору најповољнијег понуђача за отуђење путничког моторног возила из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда.
На 22. седници расписан је Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела број 245 и 246 К.О. Мраморак (објављено на огласној табли сајта, или овде.
Донет је Правилник о изменама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова.
Решењем су образоване две комисије: стручна Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин и Комисија за давање мишљења на тај Годишњи програм.
Стављено је ван снаге Решење број 352-34/2021-III од 31.8.2021. године.
Донето је решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин.
На почетку заседања које је водио заменик председнице општине Ратко Мосуровић, усвојен је записник са 21. седнице, одржане 22.10.2021. године.

Општинско веће заседало је 23. пут у понедељак, 01. новембра, када је једногласно утврђен Предлог одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину. Прихваћен је и Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2021. године. Веће је утврдило и Предлог одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Ковин.
О свему томе коначно ће се изјаснити одборници СО ковин на наредном заседању.

После истека рока за евентуалне приговоре на прелиминарне листе, Веће је на седници 01. новембра донело Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, прихватило текст уговора о суфинансирању мера енергетске санације породичне куће/стана – мера 1 – Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата, као и уговора о суфинансирању мера енергетске санације породичне куће – мера 2 – набавка и инсталација котлова на природни гас. Одлуку преузмите у оквиру банера „Суфинансирање мера енергетске санације“, или испод текста овог извештаја.

Усвојена је прва измена Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковн за 2021. годину.
Једногласно је усвојен и Записник са 22. седнице Општинског већа општине Ковин одржане 28. октобра.

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера е-санација 264kb