ИЗ ОПШТИНЕ

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ РОЂЕНИХ 2004.

Центар Министарства одбране Панчево објавио је информацију о активностима поводом увођења у војну евиденцију рођених 2004. године, као и из било ког разлога неуведених регрута старијих годишта (рођених између 1992. до 2003. године).

Увођење у војну евиденцију обавиће се у периоду од 17. јануара, до 28. фебруара 2022. године. Према динамичком плану, за регруте са адресом пребивалишта на територији општине Ковин упис се врши у просторијама Општинске управе Ковин, ЈНА бр. 5 – канцеларија бр. 50 на спрату и то ЧЕТВРТКОМ од 09.00 до 15.00 часова у наведеном периоду током јануара и фебруара.   

Приликом увођења у војну евиденцију потребно је показати личну карту на увид. Из Центра Министарства одбране указују да неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези Републике Србије.

Обавештење и Динамички план могуће је преузети и на огласној табли сајта општине Ковин, на ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ

фото: МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ