ИЗ ОПШТИНЕ

ЗМАЈЕВЦИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

И ове године ђаци ОШ „Јован Јовановић Змај“ су са посебном пажњом неколико часова посветили енергетској ефикасноси, а поводом 5. марта, Светског дана енергетске ефикансности – која подразумева смањење потрошње енергије и њено економично трошење, уз очување комфора и квалитета живота људи.
Гледајући шире, енергетска ефикасност би се могла схватити и као развој и примена технологија којима се остварује економска уштеда, боља заштита животне средине и смањује потрошња енергетских ресурса, а да се при томе не умањује животни стандард друштва и квалитет услуга привреде, нити се негативно утиче на привредну активност.“Техника и технологија је предмет у коме се током све четири године изучава ова проблематика, било да је то у области грађевинарства, производње или саобраћаја. Зато је ученицима било задовољство да се током пар часова, коришћењем бројних доступних ИКТ алата али и путем примера из непосредног окружења школе, посвете истраживању овог горућег светског проблема, посебно у светлу актуелних догађања”, каже њихов наставник Дејан Крецуљ
Додајмо податак да је 5. марта 1998. године у Аустрији је одржан први састанак на којем се разговарало о енергетској кризи и њеним могућим решењима и од тада се овај датум обележава као Светски дан енергетске ефикасности.