ИЗ ОПШТИНЕ

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

Због спорадичних притужби из неколицине месних заједница, као и злонамерних а неоснованих примедби појединих грађана на рачун извођења радова на замени старог уличног осветљења новом расветом, руководство Општине Ковин издаје следеће саопштење за јавност:

„Управо у циљу подизања стандарда живота у локалној заједници, као и посебно због безбедности свих наших суграђана, као локална самоуправа определили смо се за пројекат јавно-приватног партнерства путем којег ће до јула ове године, дакле у периоду од укупно шест месеци, дотрајала и лоша расвета у улицама широм општине бити замењена новом, штедљивом и дуготрајнијом, а у оквиру радова биће замењено готово 5.000 сијалица. Изабрани извођач, са подизвођачима, започео је овај обиман и важан посао у складу са уговореним у смислу техничких и стручних карактеристика датих у пројекту. С тим у вези, радови се изводе према прилагођеној динамици извођача у смислу сукцесивног пристизања мартеријала и опреме, што је својим званичним дописом од 07. марта 2022. приватни партнер и потврдио: „Динамика и рок завршетка пројекта ће бити у потпуности испоштовани и у складу са Уговором, а замена светиљки на локацијама на којима није извршена у првим данима имплементације ће бити у складу са прилагођеном динамиком. Ангажовани су сви технички и кадровски капацитети, како би имплементација била извршена на захтеваном нивоу и без пропуста“. Општина Ковин је, са своје стране, ангажовала стручни надзор над извођењем радова на замени јавне расвете.

Због свега неведеног, молимо грађане за стрпљење док се реализују ови радови, с обзиром да ће се екипе извођача на одређене локације враћати више пута, према томе какве су потребе за заменом у односу на пројектовано.

Уколико ипак има оних који траже хитно појашњење за своју улицу, или део месне заједнице, могу да се обрате стручном надзору –  Славољубу Кнежевићу, путем имејла knezelektro@gmail.com или  телефоном, на 065/27 53 098.“

Такође, за проблеме који постоје у функционисању старе – постојеће расвете, грађанима је на располагању контакт у Општинској управи, одсеку за инспекцијске послове – Тибор Барјактаров, 065/40 32 879, имејл tiborbarjaktarov@gmail.com