ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2022.

Општинско веће општине Ковин је, путем телефонске седнице одржане 06. априла, донело правилнике и решење у вези са првим јавним позивом (ЈП 1/22) за реализацију мера у циљу енергетске ефикасности у 2022. години.

Донет је Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетксе санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (ЈП1/22), као и

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну примену потрошње топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности (ЈП1/22).

Веће је донело и Решење о образовању Комисије за реализацију енергетске санације, којом ће председавати Слађана Ћириковачки, координаторка групе за локални економски развој (ЛЕР).

Сва акта у вези са мерама за унапређење енергетске ефикасности у 2022. години као и јавне позиве који следе у наредном периоду за привреднике и грађане, пратите на сајту, у оквиру посебног банера, или кликом ОВДЕ

 

Укупно планирана средства за суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова, на основу Јавног позива ЈП 1/22, износе 8.000.000,00 динара, од чега је 4.000.000,00 динара определила општина Ковин, а 4.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.