ИЗ ОПШТИНЕ

КОНКУРСИ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ, СТРУЧНУ ПРАКСУ, САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

На основу споразума и у складу са Локалним акционим планом запошљавања за период 2021-2023. година, Општина Ковин и Национална служба за запошљавање-Филијала Панчево расписали су четири јавна позива из програма мера активне политике запошљавања: Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години, Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2022. години, Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години, као и Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години.

Укупна средства обезбеђена за реализацију ове четири мере из ЛАПЗ-а у 2022. години износе 12.860.000,00 динара, од тога из буџета Општине Ковин 6.450.000,00 динара.

Текстове позива, са детаљним упутствима и критеријумима, као и обрасце пријаве и захтева могуће је преузети на интернет презентацији НСЗ – www.nsz.gov.rs, као и у оквиру банера „Локални акциони план запошљавања“ – ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА 2022. годину

 

Додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе – филијали Панчево,  путем контаката наведених у јавним позивима.