ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

Председници подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Јужнобанатски округ за општине Ковин, Бела Црква, Пландиште и Вршац, наставници Маша Вулетић и Душан Симић, учествовали су у раду на редовној седници Друштва, одржаној 20. октобра на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Седници, коју је водила председница Друштва Весна Ломпар, присуствовали су чланови управе и, у великом броју, председници подружница.

Како је пренела Маша Вулетић, након осврта на рад у претходном периоду, разматран је План рада Друштва за 2022/23. годину, термин Зимског семинара за професоре српског језика и књижевности (оквирни договор је да се одржи 28, 29. и 30. јануара 2023. године). У сарадњи са Матицом српском ради се на организацији такмичења из српског, као нематерњег језика. Најављено је одржавање акредитованог семинара у више градова широм Србије почетком новембра. Семинар ће одржати Весна Ломпар и Зона Мркаљ, а тема семинара биће:“Проблеми у настави и њихово превазилажење.“

Фото: Друштво за српски језик и књижевност Србије