ИЗ ОПШТИНЕ

САСТАНАК СА ГРУПОМ ГРАЂАНА БАВАНИШТА ПОВОДОМ ОГЛАШЕНЕ ПРОДАЈЕ СЕОСКЕ ШУМЕ КАО ДЕЛА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ НЕКАДАШЊЕГ „ЛУНЕТА“

Поводом писма групе грађана Баваништа које је у њихово име потписала мештанка Татјана Обрадовић, а упућено је председници општине Сањи Петровић 20. фебруара 2023, данас је у Општини одржан састанак руководства локалне самоуправе са петочланом делегацијом Баваништанаца окупљених на решавању проблема најављене лицитационе продаје сеоске шуме, како дословце наводе „нелегалне продаје  шуме приватном лицу од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника, тј. стечајног управника ДПП „Луне Миловановић“, заказане за 14. март 2023. у 11 сати“.

Председница Сања Петровић поздравила је делегацију, додавши да је са писмом одмах по добијању упозната у целости, те да је одмах и предузела мере у оквиру својих ингеренција – надлежности локалне власти. С тим у вези, а како би било потпуно јасно да је руководство општине „на истој страни“ са својим суграђанима, она је упознала представнике Баваништа да је, у сарадњи са правобраниоцем општине Ковин и начелницом Општинске управе, упутила поднесак-ургенцију Агенцији за лиценцирање стечајних управника, а  фотокопију писмена грађана и поднесак истоветног садржаја достављени су Министарству за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Управи за шуме, као надлежној за делатност од општег интереса, и заштите општег интереса која се огледа у очувању, заштити и унапређењу стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији, уз посебан поднесак за иницијативу уз предлоге. Истовремено, Министарство је замољено да буде учесник на јавном надметању или непосредном погодбом, као купац.

Уз то, у поднеску је уз молбу истакнут предлог „да се скупштини поверилаца  или одбору поверилаца  предложи одлагање или обустава  поступка продаје, потом да уз сагласност одбора поверилаца изврши продају имовине непосредном погодбом са Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду, као заинтересованим и потенцијалним купцем, да у примереном року, у сваком случају до 01.03.2023 године, као орган стечајног поступка у писаној форми образложи начин уновчења стечајне масе стечајног дужника  и начин продаје, и достави председници Општине Ковин, и најзад да након евентуалне успешне продаје приликом закључивања купопродајног уговора са проглашеним купцем закључи уговор којим ће се обезбедити максимална заштита шуме у погледу узгоја и експлотације.“

Представници мештана Баваништа, присутни на састанку – поред Татјане Обрадовић и Ивона Ранчић, Марко Јовановић, Саша Николић, Сава Кошарић, понаособ су изнели своје зебње шта би могло да се догоди 14. марта, уколико оглашена продаја буде извршена: поред тога што је реч о непроцењивом природном ресурсу, село би могло остати без воде радикалном сечом шуме, која је већ започета, а грађани су више пута „бранили  нелегалну сечу“ блокадама, петицијом, поднете су и кривичне пријаве…Шума је веома важна и као штит од удара кошаве и због тога је подигнута на овој локацији још у доба аустроугарске власти, кажу мештани.

Председница Сања Петровић поновила је да разуме све разлоге и да ће учинити све што је у оквиру њених овлашћења да се не деси продаја оваквог добра приватном лицу.

У разговору са делегацијом из Баваништа учествовали су, уз председницу општине, правобранилац Душан Иванчевић, начелница ОУ Јелена Чолаковић (која је прочитала комплетан поднесак упућен Агенцији и Министарству), а састанку су присуствовали и заменик председнице Ратко Мосуровић и помоћник председнице општине Душан Максимовић.

Закључено је да се сачека одговор релевантних институција на предлог и молбу из Општине Ковин. Татјана Обрадовић се у име делегације захвалила председници на пријему и подршци и додала да ће се за 1. март заказани скуп испред зграде Општине одржати, јер да није реч о „протесту“, већ о еколошком окупљању – еко скупу у одбрану баваништанске шуме као јавног добра свих грађана.