ИЗ ОПШТИНЕ

ОЦЕЊИВАЧИ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПОСЕТИЛИ БОЛНИЦУ

Спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа обавили су прву редовну посету Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин“, у оквиру праћења процеса реакредитације наше установе у периоду од седам година, од августа 2022. до августа 2029. године, саопштено је из Службе за односе са јавношћу ове установе:

„Циљ посете био је поштовање акредитационих стандарда, процеса, протокола и процедура који гарантују квалитетну и безбедну здравствену заштиту пацијената, али исто тако омогућавају и запосленима услове за квалитетнији, стручнији и безбеднији рад.

Др Јованка Петровић, в. д. директора болнице упознала је присутне кроз видео презентацију са активностима које су у претходној години обележиле наш рад, а потом су спољашњи оцењивачи прегледали документацију.

Основни утисак тима након редовне посете је да се рад Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ у потпуности одвија у складу са стандардима на основу којих је додељен акредитацијски статус. Запослени и руководство су Одлуку схватили и као признање за вишегодишње залагање у области пружања квалитетне и безбедне здравствене заштите, али и као специфичну обавезу непрестаног испитивања и изналажења могућности за унапређења.

Сва запажања и препоруке из извештаја након акредитационе посете руководство и запослени су прихватили конструктивно и одговорно, што је за резултат имало бројна унапређења у примени различитих акредитационих захтева.

Донет је и усвојен нови Статут СБПБ ,,Ковин“, као и оперативни план за 2023. годину, на основу важећег стратешког плана. У току је процедура везана за проширење кадровског плана, у складу са потребама Установе. Похваљује се организација предавања КМЕ у установи, која су акредитована од стране Здравственог савета у циљу омогућавања запосленима довољан број бодова за обнављање лиценце.

Донет је План унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у складу са законским актима који је усвојен од стране УО СБПБ ,,Ковин“.

У протеклом периоду настављена је сарадња Комисије за заштиту од болничких инфекција СБПБ ,,Ковин“ са надлежним ЗЈЗ Панчево у циљу спречавања заразних болести и болничких инфекција. Континуирано се спроводи имунизација запослених и пацијената. Током прве половине 2023. године извршена су два епидемиолошка надзора ЗЈЗ Панчево нашој установи (један редовни надзор вакциналног пункта, а други едукација електронског пријављивања заразних болести у јавни сервис). Комисија за заштиту БИ и сви запослени спроводе све мере и препоруке добијене од надлежних институција, а у циљу спречавања заразних болести.

У периоду од добијене акредитације до сада настављена је адаптација и реновирање објеката Установе. Извршено је комплетно реновирање и адаптација Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја – женско, реновирање санитарних чворова на Одељењу за лечење болести зависности. У току је поступак за обнову кровног покривача на згради биоскопске сале која ће у наредном периоду бити у потпуности реновирана и адаптирана, што ће пацијентима омогућити бољи социо-рехабилитациони третман.

Посебну похвалу завређује отворени Центар за ментално здравље у Панчеву као посебна организациона јединица СБПБ ,,Ковин“, у којем ради мултидисциплинарни тим из ковинске болнице који чине лекари психијатри, психолози, социјални радници, радни терапеути и медицинске сестре.

На основу свега наведеног може се закључити да је током претходне године квалитет здравствене заштите коју пружа Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“ као и безбедност пацијената и запослених виши у односу на период спољашњег оцењивања. Ова посета је показала и још једном потврдила да је СБПБ ,,Ковин“ на добром путу у остваривању зацртане визије“, наводи се у саопштењу.

 

Фото: СБПБ „Ковин“, са презентације