ИЗ ОПШТИНЕ

СА 33. ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

ПРИСТУПА СЕ ПРОМЕНИ СТАТУТА РАДИ СМАЊЕЊА БРОЈА ОДБОРНИКА; УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОЂЕ 2023.- На 33. заседању актуелног сазива СО Ковин, одржаном у петак, 15. септембра, о свим тачкама дневног реда присутних 34 одборника...

Continue reading