ИЗ ОПШТИНЕ

КОВИН У НОВОМ ПРОЈЕКТУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА И ДРУГИХ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА – АКTИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2023-2026.

У складу са националном стратегијом за социјалну инклузију Рома у периоду од 2022. до 2030. године, у Крагујевцу је прошле седмице свечано потписан споразум о сарадњи Екуменске хуманитарне организације (ЕХО) из Новог Сада са...

Continue reading