ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗБОРИ 2023: ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, на основу којег ће се 17. децембра 2023. године одржати избори за народне посланике Народне скупштини Републике Србије.

Појединачна обавештења Општинске управе Ковин о увиду у ЈБС, делу за подручје општине Ковин издата су на сва три језика који су у службеној употреби на територији општине Ковин, на српском, мађарском и румунском језику.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак у Општинској управи Ковин, канцеларија број 13  и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку све до 01. децембра 2023. до 24.00.

Све остале детаље у вези за увидом и евентуалним изменама после овог рока, погледајте у тексту обавештења у оквиру банера „ИЗБОРИ 2023.“ или на овом линку