ИЗ ОПШТИНЕ

СА 36. СЕДНИЦЕ СО: ДОНЕТ ДРУГИ РЕБАЛАНС ОВОГОДИШЊЕГ БУЏЕТА

На 36. заседању Скупштине општине ковин одржаном данас, најпре је једногласно донета одлука о потврђивању мандата одборника Светлани Петковић, дипл. економисткињи из Ковина (пошто је на претходној седници констатована оставка Весне Војиновић, оп.аут).

Одборници су донели Одлуку о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину и закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2023. години. Разлог за доношење Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину је остварење већег прилива од планираног Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину и обезбеђење додатних средстава из осталих извора. Такође било је потребно обезбедити додатна средства за плате Установи «Ласта» која је 01.07. извршила пријем радника у складу са одобрењем комисије Владе Републике Србије, а тек у септембру добила сагласност за увећање масе средстава за плате, заједно са осталим корисницима који су се обратили Министарству финансија због недостајућих средстава за исплату плата. Сагледавајући већи прилив средстава у комбинацији са реализацијом дошло се до закључка да је неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења оба проблема, стоји у Образложењу ове одлуке. Тако су сада укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2022. године, утврђени су у износу од 1.760.875.000 динара.

Сва документа из одлуке о другом ребалансу буџета преузмите са веб презентације општине Ковин, на линку https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/ у делу буџета за 2023.

Донето је Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2023. годину.

Усвојена је без дискусије Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин. Пренос права јавне својине без накнаде са Републике Србије на општину Ковин врши се за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Ковину, а на основу Плана генералне регулације за Ковин.

Скупштина општине донела је Одлуку о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима, чиме је сагласна да се у својину на општину Ковин пренесе из јавне својине Републике Србије право над покретним стварима које чине 20 лаптоп рачунара марке Lenovo V130 , са пратећом опремом. Наиме, Општина Ковин се обратила захтевом Министарству државне управе и локалне самоуправе за доделу рачунарске опреме за потребе унапређења рада кроз повећање ефикасности, делотворности и економичности рада и на поједностављење поступака и процедура, што ће даље омогућити смањење административног оптерећења, уштеде времена и новца, као и функционисање управе као сервиса грађана, а Министарство је захтев прихватило и о томе доставило обавештење 9. новембра.

Донет је План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2024. годину.

Усвојеном допуном дневног реда на почетку заседања, донета су и три кадровско-мандатрна решења: Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Ковин и о именовању вршиоца дужности директора – разрешена је функције Дивна Кирилов, а за в.д. директора – до избора директора, именована је Марија Ђондовић, дипл. правница.

Донета је измена Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ковин (с обзиром да је досадашња председница комисије именована за в.д. директора, оп.аут). Комисијом ће убудуће председавати Тања Божић, дипл. правница.

На почетку заседања усвојен је Записник са 35. седнице Скупштине општине Ковин одржане дана 07.11.2023. године.