ИЗ ОПШТИНЕ

КОВИН У ЕВРОПСКОЈ НЕДЕЉИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Општина Ковин активно се ове године прикључила обележавању Европске недеље локалне демократије – ЕНЛД (European local democracy week – ELDW) од 12 до 18. октобра, а тема за 2020. годину је “Локална демократија: изградња поверења, ко-дизајнирање локалне демократије заједно са грађанима и практиковање отворене управе”.
На територији општине Ковин централна активност заправо је спроведена током септембра, Анкетa за грађане о пројектима који ће се финансирати из буџета општине – „Савет ваш за буџет наш“, а у току ЕНЛД-а сабирају се резултати који ће бити објављени одмах по завршетку овог годишњег европског догађаја, 20 октобра.


Јавна анкета путем које грађани учествују у креирању локалног буџета заправо је најбољи начин да што већи број становника комуне да своје мишљење и понуди идеју у вези са пројектима који ће се реализовати из „општинске касе“ коју „пуне“ управо грађани као порески обвезници.
Ова активност спроводи се крооз Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).
Поред ове, континуирано се током године спроводе активности које за циљ имају транспарентност трошења локалних буџетских средстава – грађанима је доступан Грађански водич кроз буџет, Водич кроз завршни рачун буџета, као и документа из области финансија.
Европска недеља локалне демократије (ЕНЛД) је годишњи европски догађај у координацији Конгреса локалних и регионалних власти. Локалне власти из свих 47 држава чланица Савета Европе и њихова удружења позвани су да региструју и организују јавне догађаје како би промовисали и подстакли демократско учешће на локалном нивоу.
Ова иницијатива има за циљ даље ширење универзалних вредности Савета Европе, као што су демократија и људска права, као и да учесницима понуди прилику да се укључе у европску мрежу која је ангажована у промовисању учешћа грађана на локалном нивоу.
Ове године Општина Ковин једна је од учесница трибине са студентима поводом ЕНЛД-а, која се одржава данас у Београду, на Факултету политичких наука, од 13 часова. Једна од панелиста у оквиру презентације примера добре праксе учешћа грађана је Биљана Стојковић, руководилац Одељења за буџет и финансије ОУ Ковин. Трибина се снима и преноси уживо путем Јутјуб канала СКГО.