ИЗ ОПШТИНЕ

СА 16. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће општине Ковин заседало је у понедељак, 28. јуна, 16. пут у овом сазиву и утврдило предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да пренесе право јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин за потребе ФК „Раднички“ Ковин, као и предлог такве одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине за потребе Библиотека „Вук Караџић“ Ковин. Веће је утврдило и предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин, а о свему наведеном изјасниће се коначно одборници на седници СО Ковин заказаној за петак, 2. јули

На јучерашњој седници донета је Одлука о прелиминарном обједињеном предлогу о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2022. годину (види одлуку у документу испод текста, прим.аут).
Пртихваћен је Извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин, одржаним 09. маја 2021. године.
Већници су дали сагласност ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац за извођење радова на инвестиционом одржавању тротоара и пешачке стазе око школе.
Донето је и решење о давању сагласности на капитално улагање у реконструкцију производне хале „Беко“.

На 16. седници утврђен је предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин, о чему ће се коначно изјашњавати одборници на наредној седници СО Ковин. Скупштини општине прослеђено је на разматрање и усвајање низа кадровско-мандатних предлога решења и то: о разрешењу председника и чланова управног и надзорног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин; о разрешењу и о именовању управног и надзорног одбора Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин; о разрешењу и о именовању управног и надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин; о разрешењу и о именовању управног и надзорног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин;
о разрешењу и именовању управног и надзорног одбора Туристичке организације општине Ковин.

Усвојен је Записник са 15. седнице, одржане 14. јуна.

Одлука прелиминарно спорт за 2021. годину 65kb