ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На редовној седнци одржаној данас, Општинско веће прихватило је Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар-јун 2021. године.

Донете су и две одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом – између општине Ковин и Ђурице Новакова, односно између општине Ковин и Дарка Додића.

Веће је расписало оглас ради отуђења путничког моторног возила у јавној својини општине Ковин прикупљањем писмених понуда. Текст огласа може се преузети са огласне табле сајта, путем линка  https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

Донета је Одлука о измени Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, а мења се, односно брише се тачка 3 у ставу 1 члана 22 Правилника, којом је првобитно прописано да грађанин који конкурише мора имати измирен порез на имовину.

На данашњој седници усвојене су и три засебне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и то: за меру 1 – замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима са пратећим грађевинским радовима; за меру 2 – набавка и инсталација котлова на природни гас; за меру 3 – набавка и инсталација соларних колектора за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система. Све одлуке у вези са тим погледајте у оквиру банера „Суфинансирање мера енергетске санације“ на линку https://www.kovin.rs/sufinansiranje-mera-energetske-sanacije/

Општинско веће  усвојило је и Стратегију управљања ризицима општине Ковин, документ који се преиспитује и орочава на сваке три године.

Усвојен је анекс I Уговора о коришћењу монтажног објекта између Општине Ковин и Гласновић Александре из Ковина.

На почетку, већници су усвојили записник са 16. седнице одржане 28. јуна, као и записнике са шест телефонских седница које су одржане у периоду од 29. јуна, до 23. јула 2021.