ИЗ ОПШТИНЕ

НОВА Е-УСЛУГА ЗА ОСОБЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕТОМ

КОВИН МЕЂУ ОПШТИНАМА КОЈЕ СУ ОМОГУЋИЛЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЕСТО ПРЕКО ПОРТАЛА еУПРАВА На порталу еУправа 28. децембра покренута је нова услуга - за поднешење захтева за паркинг за особе са инвалидитетом. Услуга омогућава особама са...

Continue reading