ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ: НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 2022-2025.

У поступку припреме Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин за период од 2022-2025. године (у даљем тексту ЛАП) за усвајање,  Oпштинска управа Ковин спроводи јавну расправу о нацрту овог важног документа са представницима државних органа, представницима цивилног друштва, стручне јавности, као и са...

Continue reading