ИЗ ОПШТИНЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ПОВОДОМ РЕФЕРЕНДУМА

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, на основу којег ће се 16. јануара 2022. године одржати републички референдум. Појединачна обавештења Општинске управе Ковин о увиду у ЈБС, делу за подручје општине...

Continue reading