ИЗ ОПШТИНЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ПОВОДОМ РЕФЕРЕНДУМА

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, на основу којег ће се 16. јануара 2022. године одржати републички референдум.

Појединачна обавештења Општинске управе Ковин о увиду у ЈБС, делу за подручје општине Ковин издата су на сва три језика који су у службеној употреби на територији општине Ковин, на српском, мађарском и румунском језику.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак у ОУ Ковин, канцеларија број 13 у приземљу, сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 сати и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку све до 31. децембра 2021. у поноћ. Грађани могу захтевати и да се у бирачки списак упише податак да ће гласати на предстојећем референдуму према месту боравишта у земљи, а такав захтев подноси се до 25. децембра у поноћ, односно на пет дана до закључења бирачког списка.

Све остале детаље у вези за увидом и евентуалним изменама после овог рока, погледајте у тексту обавештења на Огласној табли сајта, или кликом ОВДЕ.