ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022.

На 29. седници одржаној 25. фебруара, чланови Општинског веће прихватили су Извештај о извршењу буџета општине Ковин за 2021. годину и упутили га СО Ковин на разматрање и усвајање.
Веће је усвојило записнике о инспекцијским надзорима буџетског инспектора извршеним над Јавним предузећем за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин и Установом културних делатности „Центар за културу“ Ковин.
Усвојени су такође Извештај о извршењу програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковни за 2021. годину; Извештај о извршењу програма и финансијског плана буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ковин за период 01.01.-31.12.2021. године.
Донета је Одлука о расписивању огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пословног простора у објекту установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин, у вези са тим и решење о образовању комисије која ће спровести процедуру, а усвојен је и текст поменутог огласа.
Веће је донело Одлуку о расподели средстава удружењима грађана у области управљања ванредним ситуацијама за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2022.години (одлуком је додељено пет милиона динара Општинском ватрогасном савезу, о чему смо већ писали у посебном тексту, прим.аут).
У оквиру своје надлежности, Веће је донело и Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцела број 2479, 2480 и 2481 КО Ковин прикупљањем писмених понуда, као и решење о формирању комисије за спровођење тог поступка; затим Одлуку о давању у закуп пословног простора Удружењу спортских риболоваца „Дунавац 2020“ из Ковина и уговора о томе; дата је Сагласност Основној школи „Жарко Зрењанин“ Скореновац да може изводити радове на инвестиционом одржавању тротоара и пешачке стазе око школе (обавезна сагласност јер су трортоар и стазе у јавној својини општине Ковин, прим.аут).
Утврђен је и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Локалног савета за здравље.
Једногласно је усвојен записник са 28. седнице од 03.02.2022. године.

На 30. редовној седници одржаној 09. марта, утврђен је предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите за територију општине Ковин, као и предлог првог ребаланса буџета општине за 2022. годину – предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и предлог закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022. години.
Утврђени су и предлози решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину и планова за 2022. годину, предлога решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину; предлога решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину.
Утврђени предлози са 30. седнице биће предмет изјашњавања одборника СО Ковин на седнци која је заказана за понедељак, 14. март 2022. године.

Општинско веће је донело прву измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава коуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2022. годину; прву измену Програма и Финансијског плана коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2022. години.
Донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Реконструкција – замена азбест цементних цеви у улици Гробљанској у Ковину“, као и Одлука о приступању реализацији пројекта „Израда техничке документације – реконструкција водовода – замена азбест цементних водоводних цеви дистрибутивне водоводне мреже у Ковину“.
Решењем је одбијена жалба ДОО „Инжењеринг“ Ковин.
Усвојен је записник са 29. седнице одржане 25. фебруара, као и записници са телефонских седница одржаних у међувремену.