ИЗ ОПШТИНЕ

42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ПОНЕДЕЉАК

Председник СО Ковин, Зоран Брадањи, сазвао је за понедељак, 29. април 2024, седницу локалног парламента, са следећим дневним редом:
Записник са 41. седнице Скупштине општине Ковин одржане дана 28.3.2024. године.
Предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Ковин за период од 2024. до 2026. године.
Предлог одлуке о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално- стамбену делатност са Законом о јавним предузећима.
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин о усвајању Извештаја о процени вредности имовине и капитала.
Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2024. годину. 
Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2023. године и Анализа финансијског пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2023. године.
Извештај о раду и Финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2023. године и Анализа пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2023. године.
Предлог решења о давању претходне сагласности на расписивање Јавног конкурса за избор и именовање директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.
42. заседање актуелног одборничког сазива одржаће се у скупштинској сали у приземљу зграде Општине Ковин, са почетком у 9 сати.